Cod: 67658
彼得·保羅·魯本斯工作坊
No entry : Bottega di Rubens
No entry: Seicento
描繪“12肖像羅馬皇帝”(拍下4 12)油的橡木桌子十七世紀的彼得·保羅·魯本斯系列12幅作品研討會